01/2019 – … Kaitseliidu kool, kompaniiülema kursus

11/2018 – … Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Omavalitsuskogu esimees

10/2017 – … Türi vallavolikogu

vallavolikogu liige, revisjonikomisjoni esimees

11/2013 – 11/2018 Väätsa Vallavalitsus
vallavanem

11/2016 – 6/2017 Tallinna linnavolikogu
linnavolikogu liige

5/2016 – … Politsei- ja Piirivalveamet
abipolitseinik

05/2016 – … Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Järvamaa piirkond
juhatuse esimees

2/2016 – … Kaitseliit
nooremleitnant

2/2014 – 2019 Lõuna – Järvamaa Koostöökogu
juhatuse liige

11/2013 – 11/2018 Järvamaa Omavalitsuste Liit
juhatuse liige, aseesimes (kuni 4/2017), haridus- ja noorsookomisjoni aseesimees

06/2013 – 2015 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Meesühendus
asutajaliige, juhatuse esimees

01/2012 – 01/2014 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkond
juhatuse liige

01/2012 – 04/2013 Tallinna Linnavolikogu
SDE fraktsiooni nõunik

09/2011 – 05/2012 Kaitseliidu Kool
Rühmaülema kursus, lipnik

05/2011 – 05/2013 Noored Sotsiaaldemokraadid
president

11/2010 – 09/2011 Eesti Noorteühenduste Liit
Revisjonikomisjoni liige

08/2010 – 05/2012 SA Tallinna Tudengipäevad, programmijuht

08/2010 – 12/2011 Tallinna Linnavalitsus
Abilinnapea nõunik

03/2010 – 08/2011 Eesti Noorteühenduste Liit
Järvamaa noortekogude mentor

01/2010 – 06/2010 Eestimaa Rahvaliit
Volikogu aseesimees ja juhatuse liige

09/2009 – 05/2010 Kaitseliidu Kool
Jaoülema kursus / nooremseersant

02/2009 – 02/2012 Kaitseliidu Tallinna Malev
Akadeemilise Malevkonna juhatuse liige

10/2008 – 10/2010 Eesti Üliõpilaskondade Liit
vilistlaskogu juhatuse liige

09/2008 – 03/2016 Kaitseliidu Tallinna Malev
Akadeemilise Malevkonna Tallinna Ülikooli rühma pealik

09/2008 – 06/2010 Eestimaa Rahvaliit
Tallinna Linnaühenduse juhatuse esimees, Rahvaliidu volikogu liige

08/2008 – 03/ 2009 Tallinna Ülikooli Üliõpilaskond
järelevalve komisjoni esimees

08/2008 – 08/2014 MTÜ Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud
nõukogu liige

03/2008 – 08/2008 Kodanikuliikumine „Päästkem Eesti Metsad“
juhatuse liige

11/2007 – 01/2011 Kodanikuühiskonna Sihtkapital
nõukogu liige, kodanikuühiskonna arengu toetamine

02/2007 – 03/2008 MTÜ Eesti Üliõpilaskondade Liit
liikmete nõunik/ liikmesüliõpilaskondade nõustamine ja liidupoolne arendustöö

02/2007 – 02/2008 Harjumaa noortekogu
Harjumaa noori esindav kogu maavalitsuse juures

11/2006 – 04/2007 MTÜ Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlaud
juhatuse esimees/ Tallinna üliõpilaste esindamine ja linnasisese ühise üliõpilastegevuse koordineerimine

11/2006 – 05/2008 Tallinna noortenõukogu
Tallinna noortevolikogu loomise töögrupp

05/2005 – 05/2007 Tallinna Ülikooli Selts
Tallinna Ülikooli asutamine, vilistlaste ja toetajate koondamine

06/2003 – 12/2006 MTÜ Ökoskaudid
revisjonikomisjoni esimees

04/2004 – 06/2008 Tallinna Ülikooli Üliõpilaskond
juhatuse liige / juhatuse esimees / volikogu spiiker / järelevalve komisjoni esimees
Üliõpilaskonna juhtimine, arendamine ja ümberstruktureerimine

05/2005 – 06/2006 MTÜ Üliõpilasesindus
juhatuse esimees / Juhatuse töö koordineerimine, esindamine, läbirääkimised, eelarve

05/2005 – 06/2006 Eesti Üliõpilaskondade Liit
volikogu liige / Tallinna Ülikooli Üliõpilaskonna esindamine

12/2004 – 09/2006 Tallinna üliõpilaskonnad
“Ühikad Korda!“ kampaania projektijuht / Nelja üliõpilaskonna töögruppide koordineerimine, meediaga suhtelmine, ministritega kohtumiste ettevalmistamine, läbirääkimiste juhtimine, meedia monitooring, erinevate huvigruppide kaasamine ja mõjutamine

04/2004 – 05/2007 Tallinna Ülikooli senat (nõukogu)

11/2003 – 10/2007 Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja Spordi Instituut
Üliõpilasnõukogu „KeRe“ asutajaliige, juhatuse esimees, instituudi üliõpilaselu korraldamine, eriala arendamine

02/2003- 08/2013 Eesti Skautide Ühing
Erna Matka staabi liige/ peakorraldaja

09/2002 – 05/2003 Eesti Kaitsevägi
ajateenistus Kaitseväe Logistikakeskuse Tagalapataljon, staabikaitse, kapral

01/2001 – 02/2002 MTÜ Rävala Skautide Malev
maleva staabi liige, programmijuht, maleva ürituste korraldamine ja koordineerimine

09/1997 – 05/2001 Pirita Majandusgümnaasiumi Õpilasesindus
liige/ asepresident