President Kersti Kaljulaid Väätsa Põhikooli külastamas

MIKS VALIDA MIND RIIGIKOKKU

Minu jaoks on kesksel kohal inimene

  • Tasuva töö olemasolu ja töökohtade säilitamine on põhiküsimus, et inimesed ei peaks siit lahkuma ja oleks võimalik väärikalt elada. Siin peab riik rohkem sekkuma ja üheks oluliseks lahenduseks on täiskasvanuharidus, kus olen pikalt tegelenud uute lahenduste otsimisega.
  • Haridusuuenduste elluviimist meie põhikoolides ja gümnaasiumites tuleb rohkem toetada, sest sellest sõltub laste edukus tulevikus. Ühena sellest on õpetaja töö tasustamine uuenduste ettevalmistamisel. 
  • Keegi ei tohi jääda vanaduses üksi. See puudutab võimalust saada vajduse hooldekodu koht aga eelkõige eakate vabatahtlikku töö suuremat tunnustamist ja toetamist.

Suudan saavutada palju ja teen seda koos inimestega

Ma ei häbene unistada suurelt, sellesse inimesi kaasata ja neid unistusi ellu viia. Minu pilk on suunatud tulevikku, et teeksime juba täna õigeid otsuseid ja mul on ette näidata paljude unistuste täitumine.

  • Haridusinnovatsioon. Olen suunanud Väätsa Põhikooli arengueesmärkide seadmist, suhete loomist ministeeriumite ja ettevõtjatega. Tänaseks on Väätsa kooli sihid võetud aluseks maailmas toimuvate haridusuuenduste planeerimisel.
  • Inimestega koostegemine. Hästi õnnestunud Väätsa jõulu vaateaknad, Kuldmuna võitnud lumememmede paraad, Kortermajade Festival, rabasse ühe päevaga 1,7km laudtee ehitamine jne.

Minu pilk on pööratud Järva- ja Viljandimaale

Uues parlamendi 101 liikmelises koosseisus saab olema nüüd 46 rahvaesindajat, kes valitakse Tallinnast ja Harjumaalt. Järjest olulisemaks muutub, kes on ülejäänud Eesti esindajad ja milline on nende kohalik tunnetus. Riigikogu liige teeb otsuseid Eestile mõeldes, kuid ta peab esindama ka Järva- ja Viljandimaad, sest keegi teine seda ei tee.

Ma ei lähe Tallinna kaduma, sest oman varasemat kogemust pealinnas tegutsemises ja see ei ole minu nägemust ja pingutust ülejäänud Eesti osas muutnud. Pigem vastupidi- mõistan kuidas rohkem tähelepanu pealinnast väljapoole suunata.

 

Mul on visioon, tahe ja olen varasemalt tõestanud, et ka kõige utoopilisemad ideed suudan ellu viia. Täpsemalt on minu mõtted ära toodud sotside valimisprogrammis www.sotsid.ee